Header shape Header shape

UPOZNAJTE NAS BOLJE!

PROJEKTI, VIJESTI, VIZIJA I MISIJA UDRUŽENJA IMPULS

arrow left
arrow right
,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku"

May 4, 2023, 7:59 p.m.
“Savjetodavno- terapijski rad sa djecom i porodicama – prevencija i saniranje posledica nasilja”

“Savjetodavno- terapijski rad sa djecom i porodicama – prevencija i saniranje posledica nasilja”

March 28, 2023, 5:48 p.m.
Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Aug. 1, 2022, 9:21 p.m.
Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Aug. 1, 2022, 9:14 p.m.
„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

Feb. 11, 2022, 9:42 p.m.
Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

Feb. 11, 2022, 8:58 p.m.
Savjetodavno-terapijski centar

Savjetodavno-terapijski centar

Dec. 6, 2021, 11:48 a.m.
Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Dec. 6, 2021, 11:47 a.m.
Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

Dec. 6, 2021, 11:45 a.m.
Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Dec. 6, 2021, 11:35 a.m.
menu menu menu menu menu menu
arrow left
arrow right

Aug. 11, 2023, 5:30 p.m.

Naši #volonteri

Aug. 11, 2023, 5:18 p.m.

Udruzenje Impuls počelo je sa realizacijom projekta “Za društvo jednakih”

Aug. 10, 2023, 5:30 p.m.

Udruzenje Impuls je na konkursu „„Podržani=Osnaženi“ dobilo projekat „Pokrenimo se –  stvorimo mogućnosti za jednak pristup kvalitetnom obrazovanje RE populacije

July 27, 2023, 5:18 p.m.

Organizovan je još jedan grupni sastanak sa mentorom za područje opština Nikšić, Šavnik i Plužine

July 21, 2023, 5:18 p.m.

„Dani borovnice“

July 19, 2023, 5:12 p.m.

Aktivnosti sakupljanja i obrade ljekovitog bilja realizuju se u okviru projekta "Granice koje spajaju"

July 4, 2023, 5:12 p.m.

„Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“

June 22, 2023, 5:09 p.m.

Radionice se održavaju u okviru #projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“

June 16, 2023, 4:59 p.m.

#GraniceKojeSpajaju

May 11, 2023, 2:58 p.m.

JAVNI POZIV ZA ŽENE IZ RANJIVIH GRUPA

U okviru projekta “Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori - EKOS” raspisuje se

Jan. 23, 2023, 3:29 p.m.

“Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije”

Obuke akreditovane u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu su:

  1. Obuka za primjenu tehnike Forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mladima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja
  2. Intervencije u krizi
  3. Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda
  4. Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite
  5. Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece