NVUIMPULS

Obuke u okviru projekata

Dragi prijatelji,

Kao dio projekta naše udruženje organizuje i akreditovane obuke za stručne radnike.

Do sada su u okviru projekta “Savjetodavno terapijski centar” realizovane sledeće obuke:

“Intervencije u krizi”

“Osnovne psihološkog savjetovanja”

“Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda”

 

Zainteresovani za uslugu mogu nas kontaktirati putem elektronske pošte 𝐮.𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬.𝐧𝐯𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 ili putem telefona +𝟑𝟖𝟐 𝟔𝟗 𝟎𝟔𝟕 𝟑𝟕𝟑.

Vaš NVU Impuls

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Aug. 1, 2022, 9:21 p.m.
Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Aug. 1, 2022, 9:14 p.m.