NVUIMPULS

ISTRAŽIVANJE I MAPIRANJE STARIJIH OSOBA SKLONIH DEMENCIJI I NJIHOVIH NJEGOVATELJA

Dragi prijatelji,
Predstavljamo Vam najvažnije nalaze iz “Istraživanja i mapiranja starijih osoba sklonih demenciji i njihovih njegovatelja" koje su sproveli Zavod Krog i Udruženje Impuls.

U 25.2% slučajeva, o starijim osobama u riziku brigu vode supružnici što može dovesti do iscrpljivanja posebno ako u obzir uzmrmo činjenicu da su i oni u poznom životnom dobu, te da je i njima potrebna odgovarajuća podrška i njega. Slična je situacija i u manjem broju slučajeva u kojima su brigu o rizičnom članu porodice preuzeli braća ili sestre (3,4%).
Veoma mali broj porodica koristi usluge profesionalnog njegovatelja, svega njih 4.2%. Razlozi za ovakvu situaciju mogu biti različiti. Tradicionalne porodične vrijednosti koje i dalje preovladavaju u Crnoj Gori nalažu da je briga o članovima porodica važnija od ličnog osjećaja blagostanja, te je prepuštanje brige nekome drugom, ili instituciji, nešto što se i dalje smatra nepoželjnim, iako takva shvatanja često dovode do toga da te osobe ne dobiju podršku koja im je potrebna. U slučaju porodica koje imaju člana oboljelog od demencije, podrška je potrebna svim njenim članovima.

Brigu o članovima porodice najčešće vode osobe ženskog pola, što govori u prilog patrijarhalnom shvatanju o rodnim ulogama, gdje je briga o drugima isključivo ženski posao. Čak 96 žena, ili 80,7% od ukupnog uzorka su žene koje brinu o osobi oboljeloj od demencije /osobi u riziku od demencije.

Osobe koje brinu o članu porodice oboljelom od demencije /članu u riziku od obolijevanja, u najvećem broju (50.4%) se nalaze između 40-te i 50-te godine života. Riječ je o generaciji koja najčešće balansira između roditeljstva, starenja svojih roditelja i karijere i zbog toga su veoma često pod veoma viskokim nivoom stresa, što potvrđuju i rezultati koji govore da 70.7% mapiranih njegovatelja osjeća veliki psihički i fizički zamor uslijed dugotrajne brige o svom ostarjelom članu porodice.
Više od polovine ispitanika se izjasnilo da briga o članu porodice oboljelom od demencije, ili članu u riziku od obolijevanja, značajno utiče na cjelokupan materijalni status porodice.

Više informacija možete naći u biblioteci našeg web sajta.

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.
Savjetodavno- terapijski rad sa djecom i ženama žrtvama nasilja"

Savjetodavno- terapijski rad sa djecom i ženama žrtvama nasilja"

April 15, 2024, 7:27 p.m.