NVUIMPULS

Programi namijenjeni stručnim radnicima

Dragi prijatelji,

Obuke akreditovane u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu su:


1. Obuka za primjenu tehnike Forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mldima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja.

2. Intervencije u krizi

3. Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda.

4. Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite.

5. Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece.

 

Zainteresovani za uslugu mogu nas kontaktirati putem elektronske pošte 𝐮.𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬.𝐧𝐯𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 ili putem telefona +𝟑𝟖𝟐 𝟔𝟗 𝟎𝟔𝟕 𝟑𝟕𝟑.

Vaš NVU Impuls

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Aug. 1, 2022, 9:21 p.m.
Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Aug. 1, 2022, 9:14 p.m.