NVUIMPULS

INTERVENCIJE U KRIZI - Vodič za građane

Dragi prijatelji,

Sve veći broj kriznih situacija ukazuje na potrebu za intervencijama u krizi jer takve situacije obično zahtijevaju mehanizme koji prevazilaze kapacitete osobe da se nosi sa problemom i njihovi uobičajeni načini reagovanja nisu učinkoviti.

NVU IMPULS kroz realizaciju projekta „𝗦𝗮𝘃𝗷𝗲𝘁𝗼𝗱𝗮𝘃𝗻𝗼-𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗷𝘀𝗸𝗶 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿“, koji kofinansiraju EU Delegacija u Crnoj Gori i Vlada Crne Gore, u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, izradio je publikaciju „𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗝𝗘 𝗨 𝗞𝗥𝗜𝗭𝗜 - Vodič za građane“.

Autor ove publikacije je Bojana Miletic, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije.

Sadržaj Vodiča pokriva neke od tema kao što su:

pojam krize;

podjela životnih kriza - Akcidentne i razvojne krize;

reakcije na krizu;

mehanizmi prevladavanja;

opis kriznih intervencija;

ciljevi kriznih intervencija itd.

Publikaciju možete pronaći u biblioteci website-a.

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.