NVUIMPULS

Radionice se održavaju u okviru #projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“

Naši #volonteri u Nikšiću, Šavniku i Plužinama uspješno nastavljaju realizaciju #radionica za podizanje svijesti o #demenciji, njenoj prevenciji i radu sa osobama sa demencijom. Ovoga puta promocija i druženje su održani članovima kluba za stara lica Crvenog krsta i korisnika Doma za stare u Nikšiću u prirodi, na Nikšićkom izletištu Blace.
Ove aktivnosti pomažu u unapređenju znanja o temi demencije koja je važna i mogu mnogo doprinijeti da se pruži adekvatna pomoć starim i dementnim osobama kao i smanjenju predrasuda, koje su, kako je pokazalo naše istraživanje mapiranja, još uvek prilično prisutne.
Radionice se održavaju u okviru #projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ koji realizujemo zajedno sa našim partnerom Zavod KROG/Institute Circle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.