NVUIMPULS

Radionice se održavaju u okviru #projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“

Naši #volonteri u Nikšiću, Šavniku i Plužinama uspješno nastavljaju realizaciju #radionica za podizanje svijesti o #demenciji, njenoj prevenciji i radu sa osobama sa demencijom. Ovoga puta promocija i druženje su održani članovima kluba za stara lica Crvenog krsta i korisnika Doma za stare u Nikšiću u prirodi, na Nikšićkom izletištu Blace.
Ove aktivnosti pomažu u unapređenju znanja o temi demencije koja je važna i mogu mnogo doprinijeti da se pruži adekvatna pomoć starim i dementnim osobama kao i smanjenju predrasuda, koje su, kako je pokazalo naše istraživanje mapiranja, još uvek prilično prisutne.
Radionice se održavaju u okviru #projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ koji realizujemo zajedno sa našim partnerom Zavod KROG/Institute Circle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.