NVUIMPULS

„Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“

Važan dio našeg projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“, koji realizujemo zajedno sa Zavod KROG/Institute Circle na sjeveru Crne Gore, je i podizanje svijesti i širenje znanja i informacija o demenciji u široj javnosti. Naši volonteri u Gusinju prenijeli su znanje o demenciji, prvim znacima i prevenciji te im podijelili informativne brošure koje su nastale u okviru projekta.
Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi i tekst
 
 
 
 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.