NVUIMPULS

Prvi nivo usluge - Intervencije u krizi (STC)

Dragi prijatelji,

Želimo da podijelimo sa Vama koje će sve usluge biti pružane u okviru Savjetodavno-terapijskog centra.

Pružanje usluga Savjetodavno-terapijskog centra odvijaće se na tri nivoa:

𝗣𝗿𝘃𝗶 𝗻𝗶𝘃𝗼 𝘂𝘀𝗹𝘂𝗴𝗲 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗷𝗲 𝘂 𝗸𝗿𝗶𝘇𝗶

Intervencije u krizi uključuju jednokratne ili višekratne razgovore sa grupama, porodicama ili pojedincima i obuhvataju:

- Psihološku podršku,
- Edukaciju o mogućem toku psihičkih reakcija na događaj,
- Edukaciju o strategijama samopomoći i oporavku,
- Edukaciju o načinima pružanja međusobne podrške unutar porodice,
- Sistemima podrške unutar zajednice (kome se obratiti za pomoć, na koji način, šta treba očekivati).

Za intervenciju u krizi formiraće se mobilni tim koji bi mogao da djeluje na teritoriji cijele Crne Gore.

Nadamo se da smo Vam malo približili šta je ono čime će se baviti Savjetodavno-terapijski centar i kakve će usluge pružati.

Zainteresovani za uslugu mogu nas kontaktirati putem elektronske pošte 𝐮.𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬.𝐧𝐯𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 ili putem telefona +𝟑𝟖𝟐 𝟔𝟗 𝟎𝟔𝟕 𝟑𝟕𝟑.


Vaš NVU Impuls

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.