NVUIMPULS

Trening za volontere sa sjevera Crne Gore u oblasti zastite prava osoba sa demencijom

U okviru projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ u Plavu (15.9. – 17.9.2022.)  i u Žabljaku (18.9. – 20.9.2022.) održan je trening za volontere, na kome je ukupno 25 volontera steklo posebna znanja i vještine za rad sa osobama sa demencijom i njihovim njegovateljima. Sticanjem znanja i vještina volonteri su postali i promoteri prava osoba sa demencijom, koji će se boriti za  razbijanje predrasuda i stigme koja ove osobe  prati u našem društvu.

 

Osnovni cilj treninga je bio, da pored usvajanja posebnih znanja i vještina za rad sa osobama sa demencijom (prepoznavanje simptoma i stadijuma demencije, metode i tehnike u radu sa osobama oboljelim od demencije, način komunikacije sa osobama sa demencijom), volonteri usvoje i znanja o ljudskim pravima osoba sa demencijom i  psihosocijalnim potrebama njihovih njegovatelja, da bi mogli u narednim projektnim aktivnostima  pružati adekvatnu psihosocijalnu podršku njegovateljima, koji brinu o osobama sa demencijom, uz obezbijeđeno mentorstvo.

 

Trening je bio namijenjem svima koji imaju iskustvo formalnog ili neformalnog rada sa starijim osobama, imaju želju da pomognu ljudima kojima je pomoć potrebna, imaju iskustva u brizi o ljudima, imaju lično iskustvo sa oboljelima od demencije (bake, djedovi, roditelji, tetke, stričevi, rođaci, prijatelji, itd.) te onima koji rade u oblasti njege i brige o ljudima i željeli bi da se dodatno obuče za zbrinjavanje i pomoć osobama sa demencijom.

 

Trening je temeljio na principima neformalne edukacije, u njemu su se isprepletali teorijski i iskustveni segmenti, zahtijevano je bilo aktivno učešće svih polaznika. Predavači su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti, dva trenera iz Slovenije i dva iz Crne Gore - Bojanka Genorio i Monika Vrhovnik Hribar, članice slovenačkog udruženja za podršku demenciji –Spominčica i socijalna radnica Biljana Raičević Konjević i psihološkinja Sanja Topalović, zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

 

Nakon završenog treninga volonteri će moći stečeno teorijsko znanje da upotrebe u praksi tako što će u svom neposrednom okruženju posjetiti porodice koje brinu o osobi oboljeloj od demencije. U svom okruženju će se boriti protiv stigme osoba s demencijom i postati zaštitnici prava na dostojanstveno starenje i prevenciju demencije, šireći informacije o mehanizmima podrške i zaštite osoba sa demencijom – kome i gdje se obratiti, kakvu vrsti podršku i pomoć mogu dobiti itd.

 

Zavod KROG (Slovenija) i projektni partner NVO IMPULS (Crna Gora) realizuju projekat  „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“,  kako bi zaštitili prava na dostojanstveno starenje na sjeveru Crne Gore i odgovorili na potrebe starijih osoba sa demencijom ili starijih osobe sklonih demenciji i psihosocijalne potrebe njihovih njegovatelja. Pridruženi partneri na projektu su: Opština Plav, Opština Gusinje, Opština Nikšić, Crveni krst Nikšić, Crveni krst Plav,  Izviđačka četa Prokletije i JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik. Projekat finansira Evropska unija.

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.