NVUIMPULS

Udruzenje Impuls počelo je sa realizacijom projekta “Za društvo jednakih”

Udruzenje Impuls počelo je sa realizacijom projekta “Za društvo jednakih” koji donosi različite aktivnosti koje će se fokusirati na pružanje dodatnih časova djeci iz ranjivih kategorija za sticanje vještina pisanja i čitanja.
Projekat je nastao kao odgovor na nedovoljan pristup obrazovanju, nedostatak socijalne integracija, kao i siromaštvo među djecom iz ranjivih kategorija. Za cilj ima njihovo osnaživanje, stvaranje jednakih mogućnosti za obrazovanje, kao i smanjenje socijalnih nejednakosti. Aktivnosti će biti usmjerene na pružanje dodatnih časova djeci iz ranjivih kategorija za sticanje vještina čitanja i pisanja, biće realizovane od strane studenata psihologije, u osnovnoj školi Mileva Lajović u Nikšiću.
Aktuelno radimo na identifikovanju djece iz ranjivih kategorija kojima bi časovi podrške za unaprijeđenje vještina čitanja i pisanja najviše koristili. U narednom periodu, u saradnji sa menadžmentom JU OŠ „Mileva Lajović - Lalatović“ Nikšić, biće identifikovana dva nastavnika i četiri studenta psihologije koja će biti uključena u rad sa đecom.
Ovaj projekat je podržan u okivru konkursa ReLOaD2 koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori a implementira UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori.
Može biti slika sljedećeg: učenje i tekst
 
 
 
 
 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.