NVUIMPULS

Udruzenje Impuls počelo je sa realizacijom projekta “Za društvo jednakih”

Udruzenje Impuls počelo je sa realizacijom projekta “Za društvo jednakih” koji donosi različite aktivnosti koje će se fokusirati na pružanje dodatnih časova djeci iz ranjivih kategorija za sticanje vještina pisanja i čitanja.
Projekat je nastao kao odgovor na nedovoljan pristup obrazovanju, nedostatak socijalne integracija, kao i siromaštvo među djecom iz ranjivih kategorija. Za cilj ima njihovo osnaživanje, stvaranje jednakih mogućnosti za obrazovanje, kao i smanjenje socijalnih nejednakosti. Aktivnosti će biti usmjerene na pružanje dodatnih časova djeci iz ranjivih kategorija za sticanje vještina čitanja i pisanja, biće realizovane od strane studenata psihologije, u osnovnoj školi Mileva Lajović u Nikšiću.
Aktuelno radimo na identifikovanju djece iz ranjivih kategorija kojima bi časovi podrške za unaprijeđenje vještina čitanja i pisanja najviše koristili. U narednom periodu, u saradnji sa menadžmentom JU OŠ „Mileva Lajović - Lalatović“ Nikšić, biće identifikovana dva nastavnika i četiri studenta psihologije koja će biti uključena u rad sa đecom.
Ovaj projekat je podržan u okivru konkursa ReLOaD2 koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori a implementira UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori.
Može biti slika sljedećeg: učenje i tekst
 
 
 
 
 

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.