NVUIMPULS

USPJEŠAN ZAVRŠNI DOGAĐAJ NA PROJEKTU KOJI SE BAVI PITANJEM DEMENCIJE

Zavod Krog iz Slovenije i NVU Impuls iz Crne Gore uspješno su organizovali završni događaj projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“, koji se realizuje od januara 2022. do kraja decembra 2023. godine na sjeveru Crne Gore.

Događaj je održan u petak 10. novembra 2023. Godine, u Tehnopolisu, u Nikšiću i imao je za cilj razmjenu iskustava, predstavljanje rezultata projekta i dobrih praksi važnim lokalnim donosiocima odluka, stručnjacima, nevladinim organizacijama, relevantnim institucijama i široj javnosti.

Učesnici događaja, koji je moderirala gospođa Marija Razić, upoznali su se sa ključnim projektnim aktivnostima kroz prezentaciju Marine Doknić iz NVU Impuls, uključujući i prvo istraživanje potreba starih, osoba sa demencijom, njihovih porodica i staratelja, koje je realizovano u okviru projekta 2022. godine. Ispostavilo se da se pojam demencije u Crnoj Gori ne shvata na pravi način i tretira samo kao simptom starenja i kao takvom mu se ne posvećuje dovoljno pažnje. U zemlji ne postoji nijedan strateški akt koji ima za cilj direktnu zaštitu osoba sa demencijom i podršku njihovim porodicama, koje osjećaju najveći uticaj njegovanja osobe oboljele od demencije. Zajedno sa projektnim partnerom smatramo da ovi važni statistički i istraživački podaci o demenciji mogu poslužiti kao osnova za dalja istraživanja, a u budućnosti i za zakone i strategije na nacionalnom i lokalnom nivou u vezi sa sistemskom brigom i podrškom osobama oboljelim od demencije i članovima njihovih porodica. Glavne projektne aktivnosti bile su posvećene i obuci volontera za rad sa osobama sa demencijom i njihovom mentorstvu za pružanje laičke psihosocijalne podrške navedenim ciljnim grupama. U okviru projekta kreiran je E-priručnik koji omogućava edukaciju narednih generacija volontera. Brojne aktivnosti su takođe bile usmjerene na aktivno podizanje svijesti stanovništva o demenciji, smanjenje stereotipa i predrasuda koji su i dalje veoma prisutni u društvu.

Događaju je prisustvovao i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, koji je dodatno istakao podršku Opštine projektnim aktivnostima, dobrim praksama i uključivanju volontera u pružanje usluga za koje su kvalifikovani, jer su one prepoznate kao veoma potrebne i dobro prihvaćene među ciljnim grupama. U obraćanju predsednika opštine Plužine, još jedne partnerske opštine, g-dina Slobodana Delića, takođe je prepoznat značaj dobre saradnje u budućnosti, kao i u obraćanju gospodina Igora Galića, direktora Instituta za javno zdravlje, koji je važan akter u oblasti sistemskih promjena u korist starih, osoba sa demencijom i njihovih porodica. Doprinos i značaj projekta za podršku u oblasti prava starih i demencije iskazale su i gđa Mladenka Tešić, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i gđa Mirjana Vidakovič, koja je ispred Ambasade Republike Slovenije u Podgorici, istakla dugogodišnju uspješnu saradnju sa Zavodom Krog i istakla da će se ta podrška nastaviti i u budućnosti.

Projekat podržavaju Evropska unija, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Volonteri su učestvovanjem u projektu stekli mnoga teorijska, praktična znanja i vještine. Svoja iskustva ispred volontera predstavili su Lejla Srdanović i Radovan Suknović, ostavljajući poseban trag na završnom događaju. Svi volonteri na projektu i pridruženi partneri dobili su i zahvalnice Zavoda Krog i NVU Impuls kao izraz zahvalnosti za dobru saradnju i uspješno realizovane projektne aktivnosti.

Učesnici završnog događaja pogledali su i video kreiran tokom projekta, čija je svrha podizanje svijesti o demenciji, njenim znacima, prevenciji, te kako i gdje potražiti pomoć. Neizostavan dio završnog događaja bila je i panel diskusija na kojoj su stručnjaci iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite dr Damir Adrović, Zoran Vukićević i Marija Stanišić prenijeli ključne informacije o demenciji, šta je neophodno za brigu o starima, i istakli su značaj šire psihosocijalne podrške, koju mogu pružiti i volonteri našeg projekta.

Završni događaj bio je odličan dan za druženje, umrežavanje i podizanja svijesti svih učesnika, partnera, donosilaca odluka i šire javnosti o značaju interdisciplinarne i međugeneracijske saradnje od najveće koristi za sve zainteresovane strane i društvo kao takvo. U Zavodu Krog i NVU Impuls želimo da se zahvalimo svima koji su omogućili uspješnu realizaciju projekta i projektnih aktivnosti i ističemo našu kontinuiranu posvećenost izgradnji društva koje teži blagostanju i što boljem kvalitetu života svih svojih ljudi.

 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.