NVUIMPULS

#GraniceKojeSpajaju

Danas, 16. juna 2023. godine, smo organizovali konferenciju otvaranja projekta "Granice koje spajaju" u Hotelu Jugoslavija, u Nikšiću.
Ova konferencija je rezultat saradnje Udruzenje Impuls, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju - Niksic i Humanitarna organizacija "Dečje srce" iz Priboja, u okviru projekta "Granice koje spajaju" - Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori. Projekat se kofinansira sredstvima iz IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, uz sufinansiranje Evropske unije putem Ministarstva finansija Republike Srbije - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.
Na konferenciji su prisustvovali predsjednik Opština Nikšić, gospodin Marko Kovačević, menadžerka projekta NVU Impuls, Sonja Nikčević, direktor JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, Radovan Dragnić, i predstavnica HO Dečje srce, Ivana Rojević.
Glavni cilj projekta je doprinijeti održivoj socijalnoj inkluziji, osnažiti osobe sa invaliditetom, povećati njihovu zapošljivost i bolje se prilagoditi potrebama tržišta rada u prekograničnom području. Kroz podsticanje razvoja socijalne agrikulture i angažovanje u prikupljanju, preradi i pakovanju ljekovitog bilja, osobe sa invaliditetom će biti osnažene da iskoriste svoje potencijale, zaposle se i postanu aktivni članovi društva. Projekat će takođe doprinijeti smanjenju diskriminacije i razbijanju predrasuda o osobama sa mentalnim invaliditetom, te će biti most između poslodavaca i ranjivih grupa koje će se predstaviti kao značajan resurs za zapošljavanje.
Hvala svima koji su prisustvovali konferenciji i podržali ovu važnu inicijativu. Radujemo se ostvarenju pozitivnih promjena i stvaranju inkluzivnog društva za sve. 💙 #GraniceKojeSpajaju #socijalnainkluzija #zapošljavanjeosobasainvaliditetom
Pogledaj prijevod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.