NVUIMPULS

“Afektivna vezanost, roditeljstvo, trauma- uticaj na rani razvoj”

Dragi prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da podijelimo sa vama da je održana konferencija “Afektivna vezanost, roditeljstvo, trauma- uticaj na rani razvoj” koju su organizovali Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i Udruzenje Impuls.

Cilj konferencije je da se kroz diskusiju razmijene znanja, izazovi, pristupi i nove perspektive na nacionalnom nivou u Crnoj Gori, te da se podrži profesionalni razvoj praktičara u ovoj oblasti. Na konferenciji je predstavljen neurosekvencijalni model terapije (NMT), koji nije samo specifična terapijska tehnika ili intervencija, već pristup strukturiranju primjene intervencija na način koji će zaista pomoći u zadovoljavanju potreba djeteta.

O različitim temama koje su vezane za temu konferencije govore: 𝐝𝐫 𝐁𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜́, psihološkinja, psihoterapeutkinja, zaposlena na Studijskom programu psihologija, Filozofskog fakulteta u Nikšiću; 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐊𝐫𝐢𝐯𝐨𝐤𝐚𝐩𝐢𝐜́, psihološkinja i psihoterapeutkinja u edukaciji, zaposlena u Centru za socijalni rad Prijestonice Cetinje; 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐒𝐭𝐢𝐣𝐞𝐩𝐨𝐯𝐢𝐜́, psihološkinja i porodična terapeutkinja, zaposlena u Centru za socijalni rad opštine Podgorica; 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐚𝐣𝐢𝐜́, specijalna pedagoškinja, zaposlena u Centru za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica, Petnjica; 𝐈𝐥𝐝𝐚 𝐒̌𝐚𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜́, psihološkinja, zaposlena u dječjem domu „Mladost“ u Bijeloj; i 𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐍𝐢𝐤𝐜̌𝐞𝐯𝐢𝐜́, psihološkinja i psihoterapeutkinja, zaposlena u NVU Impuls.

Više o konferenciji možete saznati preko sledećeg linka:

https://youtu.be/BdRrhbpR8Cg

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.