NVUIMPULS

Obavjestenje: Podržani projekti u okviru programa ““Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a“– PTSD” koji finansira Evropska unija

Na konkurs “Jačanje kapaciteta civilnog društva za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga (uključujući obrazovne i psihosocijalne usluge) i promovisanje inovativnih pristupa za podršku najugroženijim grupama društva, uključujući djecu / omladinu, RE populaciju i osobe sa invaliditetom” ukupno su pristigle 23 aplikacije. Komisija za procjenu projekata i dodjelu grantova, donijela je odluku da budu podržani sledeći projekti:

  1. NVO “Fenix Crna Gora” Herceg Novi - “Osnaživanje kroz edukaciju” 12.025,00€
  2. NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju” Podgorica – “Uspostavljanje inovativnih socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u sklaldu sa njihovim potrebama” 12.554,068€
  3. NVO “Ekvivalent” Podgorica - „Podrška licima sa invaliditetom u prevazilaženju posljedica virusa COVID-19!“ 12.195,75€
  4. NVO “Psiho-Vodič” Podgorica - “Proaktivno uključivanje društva i pojedinaca u rad sa djecom i mladima u riziku i djecom i mladima sa problemima u ponašanju kroz format forum teatra” 12.471,02€
  5. Crveni krst Herceg Novi – “Jačanje otpornosti ranjivih kategorija kroz pružanje psihosocijalne podrške” 11.251,05€
  6. NVO “Pravo na Život” Ulcinj - Unapređenje pružanja socijalnih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju u najugroženijim oblastima Crne Gore 11.449,00€

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.