NVUIMPULS

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Dragi prijatelji,

NVU Impuls je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a podržava UNICEF Montenegro održao prvi sastanak polaznika edukacije iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom.

Polaznici obuke su predstavnici 3 sistema: socijalne i dječje zaštite, obrazovanja i zdravstva.
Ova obuka je od velikog značaja za efikasniju zaštitu i tretman djece koja su doživjela traumu.

Evropska unija u Crnoj Gori UNICEF Montenegro #zaštita #djeca #trauma #nasilje Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Aug. 1, 2022, 9:21 p.m.
Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Aug. 1, 2022, 9:14 p.m.