NVUIMPULS

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Dragi prijatelji,

NVU Impuls je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a podržava UNICEF Montenegro održao prvi sastanak polaznika edukacije iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom.

Polaznici obuke su predstavnici 3 sistema: socijalne i dječje zaštite, obrazovanja i zdravstva.
Ova obuka je od velikog značaja za efikasniju zaštitu i tretman djece koja su doživjela traumu.

Evropska unija u Crnoj Gori UNICEF Montenegro #zaštita #djeca #trauma #nasilje Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.