NVUIMPULS

“Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije”

Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije i Udruženje IMPULS iz Crne Gore su kroz projekat “Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije” izradile video koji ima za cilj podizanje svijest o sve većoj prisutnosti demencije kod nas i u svijetu i koja postaje sve veći zdravstveni, socijalni i ekonomski problem.
Demencija postaje epidemija 21. vijeka. O njoj se mora govoriti kako bi život osoba sa demencijom, članova njihovih porodica i njegovatelja bio lakši, sadržajniji i ljepši. Uprkos svojoj rasprostranjenosti, još uvijek se (pre)kasno uspostavi dijagnoza i još uvijek su oboljeli od demencije i članovi njihovih porodica (pre)često podložni stigmatizaciji.
Pozivamo Vas da pogledate ovaj video i zajedno sa nama radite na razbijanju stigme i predrasuda o demenciji i osoba oboljelim od demencije.
Ne zaboravimo! Demencija ne pogadja samo osobu koja je oboljela, već i užu i širu okolinu. Demencija nije izbor – svi mi možemo biti potencijalni kandidati za demenciju!
Hvala svim učesnicima filma kao i J.U Dom starih "Grabovac" Risan.

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.