NVUIMPULS

“Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije”

Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije i Udruženje IMPULS iz Crne Gore su kroz projekat “Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije” izradile video koji ima za cilj podizanje svijest o sve većoj prisutnosti demencije kod nas i u svijetu i koja postaje sve veći zdravstveni, socijalni i ekonomski problem.
Demencija postaje epidemija 21. vijeka. O njoj se mora govoriti kako bi život osoba sa demencijom, članova njihovih porodica i njegovatelja bio lakši, sadržajniji i ljepši. Uprkos svojoj rasprostranjenosti, još uvijek se (pre)kasno uspostavi dijagnoza i još uvijek su oboljeli od demencije i članovi njihovih porodica (pre)često podložni stigmatizaciji.
Pozivamo Vas da pogledate ovaj video i zajedno sa nama radite na razbijanju stigme i predrasuda o demenciji i osoba oboljelim od demencije.
Ne zaboravimo! Demencija ne pogadja samo osobu koja je oboljela, već i užu i širu okolinu. Demencija nije izbor – svi mi možemo biti potencijalni kandidati za demenciju!
Hvala svim učesnicima filma kao i J.U Dom starih "Grabovac" Risan.

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.