NVUIMPULS

Aktivnosti sakupljanja i obrade ljekovitog bilja realizuju se u okviru projekta "Granice koje spajaju"

Proteklih dana korisnici našeg projekta, osobe sa mentalnim invaliditetom, angažovali su se u aktivnostima sakupljanja, obrade i sušenja ljekovitog bilja. Ove aktivnosti su realizovane nakon obuke na kojoj su korisnici stekli potrebna znanja i vještine i uz mentorsku podršku.
Za sakupljanje bilja, korisnici su posjetili Lukavicu, Krnovo, Ćeranića goru, što im je omogućilo da se upuste u prirodno okruženje i steknu praktično iskustvo u prepoznavanju, berbi i pravilnom rukovanju ljekovitim biljem. Mentori su bili prisutni kako bi pružili podršku i usmjerili korisnike tokom procesa sakupljanja.
Ove aktivnosti imaju terapijski efekat i niz prednosti za korisnike projekta. Boravak u prirodi, miris bilja i osjećaj postignuća kroz učestvovanje u ovoj aktivnosti pozitivno utiču na njihovo fizičko i mentalno blagostanje.
Takođe, korisnici stiču vještine prepoznavanja, berbe i obrade bilja, što može poboljšati njihove kapacitete i omogućiti im da se osjećaju korisnima i produktivnima. Stečene vještine koristiće im kako u ličnom životu, tako i u potencijalnim budućim zaposlenjima ili aktivnostima.
Uključivanje korisnika u aktivnosti sakupljanja bilja pruža im mogućnost da se druže, komuniciraju i sarađuju sa drugim korisnicima i mentorima, čime se promoviše socijalna inkluzija i stvaranje pozitivnih socijalnih veza među korisnicima. Osim toga aktivnosti u prirodi pomažu korisnicima da se osjećaju povezani sa okolinom, prirodom i životnim ciklusom bilja.
Tokom realizacije aktivnosti vodilo se računa o njihovoj sigurnosti i dobrobiti prilikom posjeta planinskim područjima.
Aktivnosti sakupljanja i obrade ljekovitog bilja realizuju se u okviru projekta "Granice koje spajaju" - Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori koji implementiraju Udruzenje Impuls, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju - Niksic i Opština Nikšić Humanitarna organizacija "Dečje srce" iz Priboja. Projekat se kofinansira sredstvima iz IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, uz sufinansiranje Evropske unije putem Ministarstva finansija Republike Srbije - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.