NVUIMPULS

Udruzenje Impuls je na konkursu „„Podržani=Osnaženi“ dobilo projekat „Pokrenimo se –  stvorimo mogućnosti za jednak pristup kvalitetnom obrazovanje RE populacije

Udruzenje Impuls je na konkursu „„Podržani=Osnaženi“ dobilo projekat „Pokrenimo se –  stvorimo mogućnosti za jednak pristup kvalitetnom obrazovanje RE populacije“.
NVO Impuls, u saradnji sa Crvenim krstom Nikšić, započeo je mapiranje korisnika. U narednom periodu će, terenskim radom i obilaskom romskih naselja, biti identifikovano 20oro djece sa kojima ćemo proći program pripreme za osnovnu školu.
Ovim projektom želimo da utičemo na adekvatniju društvenu intervenciju u smislu otklanjanja sistemskih nedostataka na planu funkcionisanja našeg sistema. Na obrazovnom i planu poboljšavanja položaja romske i egipćanske djece u obrazovnom sistemu to bi značilo umrežavanje svih društvenih subjekata u sprovođenju savremene obrazovne intervencije zasnovanje na primjeni afirmativnih mjera kao široko prihvaćenog inkluzivnog koncepta u zemljama jugoistočne Evrope.
Diskriminacija, siromaštvo, nepoznavanje jezika većine, samo su neki od faktora koji dovode do toga da većina romske i egipćanske djece ne završi ni osnovno obrazovanje. Prepoznavajući potrebu njihovog uključivanja u obrazovanje, želimo da učestvujemo u otklanjanju sistemskih nedostataka i radimo na smanjenju diskriminacije, podsticanju društvene kohezije i solidarnosti, kao i podizanju svijesti o važnosti njihove uključenosti u obrazovni sistem.
Projekat „PokREnimo se – stvorimo mogućnosti za jednak pristup kvalitetnom obrazovanje RE populacije“ podržan je kroz program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.
Može biti slika sljedećeg: tekst
 
 
 
 
 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.