NVUIMPULS

Naši #volonteri

Naši volonteri u Nikšiću, Šavniku i Plužinama uspješno realizuju promotivne aktivnosti koje su usmjerene na podizanje svijesti o #demenciji, njenoj prevenciji i radu sa osobama sa demencijom.
Ove aktivnosti pomažu u unapređenju znanja o temi demencije koja je važna i doprinose da se ukaže na važnost pružanja adekvatne pomoći starim i dementnim osobama.
Promotivne aktivnosti se održavaju u okviru #projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ koji realizujemo zajedno sa našim partnerom Zavod KROG/Institute Circle.

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.