NVUIMPULS

Treći nivo usluga - Psihoterapija (STC)

Dragi prijatelji,

Želimo da podijelimo sa Vama koje će sve usluge biti pružane u okviru Savjetodavno-terapijskog centra.

Pružanje usluga Savjetodavno-terapijskog centra odvijaće se na tri nivoa:

𝗧𝗿𝗲𝗰́𝗶 𝗻𝗶𝘃𝗼 𝘂𝘀𝗹𝘂𝗴𝗮 – 𝗣𝘀𝗶𝗵𝗼𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗷𝗮

Terapija, odnosno terapeutski proces treba da stvori mogućnosti za prevazilaženje ozbiljnijih životnih teškoća i/ili poremećaja. Obuhvata rad sa težim psihičkim problemima i poremećajima (posttraumatski stresni poremećaj – PTSP, rane traume, promjena ranih odluka, analiza životnog scenarija, traganje za smislom egzistencije, itd.).

Ova vrsta podrške uključuje usluge psihoterapije koje će se pružati sledećim korisnicima: djeci i mladima koji su žrtve teških oblika nasilja i njihovim porodicama, djeci i odraslima sa iskustvom traume i ciljnim grupama koje pripadaju prethodnom nivou za koje se smatra da su im potrebne psihoterapijske usluge.
Zainteresovani za uslugu mogu nas kontaktirati putem elektronske pošte 𝐮.𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬.𝐧𝐯𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 ili putem telefona +𝟑𝟖𝟐 𝟔𝟗 𝟎𝟔𝟕 𝟑𝟕𝟑.

Vaš NVU Impuls

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Aug. 1, 2022, 9:21 p.m.
Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Aug. 1, 2022, 9:14 p.m.