NVUIMPULS

Organizovan je prvi od četiri Okrugla stola na temu „Presjek stanja u oblasti demencije na sjeveru Crne Gore

Dragi prijatelji,

U okviru projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije" koji sprovode Zavod Krog iz Slovenije i Udruženje Impuls iz Nikšića a finansira Evropska unija organizovan je prvi od četiri Okrugla stola na temu „Presjek stanja u oblasti demencije na sjeveru Crne Gore“. Okrugli sto je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 26. maja 2022. godine.
 
Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije, Ambasade republike Slovenije, Ministarstva zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, centara za socijalni rad, Crvenog krsta, dnevnog boravka za stare, lokalnih samouprava, Sekretarijata za socijalno staranje, dnevnog centra za osobe sa demencijom.
Gore pomenuti predstavnici su tokom Okruglog stola govorili o aktuelnom stanju po pitanju demencije i o tome da nema dovoljno podataka o osobama oboljelim od demencije i njihovim potrebama a takođe ni o neformalnim vidovima podrške. Usluge osobama oboljelim od demencije uglavnom se svode na institucionalnu zaštitu dok podrška izostaje svima onima koji nisu u institucijama posebno kada su u pitanju ruralna područja Crne Gore.

Na Okruglom stolu je svako od predstavnika gore pomenutih učesnika Okruglog stola govorio o mogućnostima i prilikama za pružanje podrške osobama oboljelim od demencije i njihovim njegovateljima. Tokom Okruglog stola je bilo riječi o formiranje radne grupe za pripremu akcionog plana za upravljanje demencijom na sjeveru Crne Gore te uključivanju osoba oboljelih od demencije i njihovih njegovatelja u okviru nove Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih. NVO Impuls i @zavodkrog su se obavezali da nakon Okruglog stola sa učesnicima istog iniciraju formiranje radne grupe u kojoj će svi relevantni predstavnici uzeti aktivno učešće.
Podršku projektu su pružili Opština Plav, @opstina.gusinje , @opstinaniksic , @crveni_krst_niksic ,
@crveni_krst_plav i @izvidjacka_ceta_prokletije 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.