NVUIMPULS

Drugi nivo usluge - Psihološko savjetovanje i socio-edukativne usluge (STC)

Dragi prijatelji,

Želimo da podijelimo sa Vama koje će sve usluge biti pružane u okviru Savjetodavno-terapijskog centra.

Pružanje usluga Savjetodavno-terapijskog centra odvijaće se na tri nivoa:

𝗗𝗿𝘂𝗴𝗶 𝗻𝗶𝘃𝗼 𝘂𝘀𝗹𝘂𝗴𝗲 - 𝗣𝘀𝗶𝗵𝗼𝗹𝗼𝘀̌𝗸𝗼 𝘀𝗮𝘃𝗷𝗲𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼-𝗲𝗱𝘂𝗸𝗮𝘁𝗶𝘃𝗻𝗲 𝘂𝘀𝗹𝘂𝗴𝗲

Ovaj nivo će obuhvatati psihološko savjetovanje i socio-edukativne usluge. Psihološko savjetovanje i socio-edukativne usluge podrazumijevaju pružanje psihološke podrške i/ili edukaciju korisnika za rješavanje nekog konkretnog problema: za uspješnije prevladavanje krize, razvoj potencijala korisnika, usvajanje vještina za samostalan život, usvajanje vještina za brigu o djeci i dr.

Savjetodavno usmjeravanje podrazumijeva aktivnosti pružanja podrške korisniku i porodici da donesu informisane odluke u vezi sa prevazilaženjem teškoća u zadovoljavanju životnih potreba, otklanjanjem posledica socijalne isključenosti i osnaživanjem za samostalan i produktivan život u društvu;

Edukativne usluge obuhvataju unaprijed strukturisane aktivnosti na sticanju kompetencija i vještina definisanih grupa korisnika, koje se odvijaju u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita;
Psihološko savjetovanje će obuhvatiti savjetodavni rad sa žrtvama porodičnog nasilja, savjetodavni rad sa razvedenim roditeljima ili roditeljima koji su u postupku razvoda braka, hraniteljima, djecom smještenom u hraniteljske porodice, roditeljima djece koja su izdvojena iz porodice, maloljetnicima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama, djecom koja napuštaju rezidencijalni smještaj.

 

Zainteresovani za uslugu mogu nas kontaktirati putem elektronske pošte 𝐮.𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬.𝐧𝐯𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 ili putem telefona +𝟑𝟖𝟐 𝟔𝟗 𝟎𝟔𝟕 𝟑𝟕𝟑.

Vaš NVU Impuls

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.