Header shape Header shape

PROJEKTI

REALIZOVANI PROJEKTI NEVLADINOG UDRUŽENJA IMPULS

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

Napredna edukacija iz neurosekvencijalne terapije za rad sa traumatizovanom djecom

01/08/ 2022

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

01/08/ 2022

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

11/02/ 2022

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

11/02/ 2022

Savjetodavno-terapijski centar

Savjetodavno-terapijski centar

Savjetodavno-terapijski centar

06/12/ 2021

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

06/12/ 2021

Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

06/12/ 2021

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

06/12/ 2021