Header shape Header shape

PROJEKTI

REALIZOVANI PROJEKTI NEVLADINOG UDRUŽENJA IMPULS

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

06/12/ 2021

Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

06/12/ 2021

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

06/12/ 2021
arrow right