Header shape Header shape

PROJEKTI

REALIZOVANI PROJEKTI NEVLADINOG UDRUŽENJA IMPULS

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom  koja su žrtve nasilja u  porodici

Savjetodavno terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici

01/08/ 2022

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

„𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗼𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗿𝘂ž𝗮𝗻𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗹u𝗴𝗮 𝗻𝗮𝗸𝗼𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝗮

11/02/ 2022

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije

11/02/ 2022

Savjetodavno-terapijski centar

Savjetodavno-terapijski centar

Savjetodavno-terapijski centar

06/12/ 2021

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

Savjetodavno-terapijski rad sa djecom i roditeljima u postupku razvoda

06/12/ 2021

Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

Savjetodavni rad sa starijima

06/12/ 2021

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

Forum teatar za djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom

06/12/ 2021
arrow right