DOBRODOŠLI
NA NAŠ BLOG!

OFICIJALNA WEB STRANICA NEVLADINOG UDRUŽENJA IMPULS

arrow right


NAŠA MISIJA?

Misija „Impulsa“ je reintegracija osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa.NAŠA VIZIJA?

Vizija „Impulsa“ je demokratsko, pravedno i humano civilno društvo i suživot ljudi različite etničke pripadnosti.

menu menu menu menu menu menu

Djelatnosti Udruženja su: