NVUIMPULS

Organizovana je prva od pet obuka

U subotu, 8. jula 2023. godine organizovana je prva od pet obuka za sadnju i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, s osvrtom na zaštitu biodiverziteta i životne sredine.
Obuka je namijenjena za 10 žena sa područja Opština Nikšić a cilj obuka je sticanja ekonomske nezavisnosti nezaposlenih žena i žena iz ranjivih kategorija kroz proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja. Akcenat je stavljen i na podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i sprječavanju nasilja.
Ova obuka ženama pruža mogućnost da usvoje održive poljoprivredne prakse koje svode na minimum negativan uticaj na životnu sredinu i spoznaju benefite životnog stila bez nastasjanja otpada rekao je edukator Ratko Bataković.
Pohađanje jedne ovakve obuke stvara nezaposlenim ženama i ženama iz ranjivih kategorija mogućnost da razviju profitabilno i održivo poslovanje, čime mogu da unaprijede svoj ekonomski status i osiguraju stabilnost za sebe i svoje porodice.
 

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.