NVUIMPULS

Organizovana je prva od pet obuka

U subotu, 8. jula 2023. godine organizovana je prva od pet obuka za sadnju i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, s osvrtom na zaštitu biodiverziteta i životne sredine.
Obuka je namijenjena za 10 žena sa područja Opština Nikšić a cilj obuka je sticanja ekonomske nezavisnosti nezaposlenih žena i žena iz ranjivih kategorija kroz proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja. Akcenat je stavljen i na podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i sprječavanju nasilja.
Ova obuka ženama pruža mogućnost da usvoje održive poljoprivredne prakse koje svode na minimum negativan uticaj na životnu sredinu i spoznaju benefite životnog stila bez nastasjanja otpada rekao je edukator Ratko Bataković.
Pohađanje jedne ovakve obuke stvara nezaposlenim ženama i ženama iz ranjivih kategorija mogućnost da razviju profitabilno i održivo poslovanje, čime mogu da unaprijede svoj ekonomski status i osiguraju stabilnost za sebe i svoje porodice.
 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.