NVUIMPULS

Održane su 4 i 5 radionica obuke za bilje

U okviru projekta EKOS, u čijoj realizaciji učestvuju Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije, Udruzenje Impuls iz Nikšića i NVO IKRE Rožaje održane su 4 i 5 radionica obuke za bilje čime je završena realizacije ove aktivnosti.
Tokom pete radionice, koja je održana na Imanju Batakovića "Djed Radoš" u selu Orah, kod Nikšića, nastavili smo sa obukom, ali smo ovog puta uključili i potencijalne saradnike koji se bave otkupom i preradom bilja. Na ovaj način, želimo stvoriti mrežu saradnika koja će omogućiti efikasnu saradnju u oblasti gajenja i prerade ljekovitog bilja. Ovo je ključan korak u postizanju ekonomske održivosti ovakvih inicijativa, jer će omogućiti bolje plasiranje proizvoda na tržište i veći ekonomski povrat za učesnice obuke.
U narednom periodu, planiramo nastaviti sa podrškom učesnicima i saradnicima kako bismo osigurali dugoročni uspjeh ovog projekta i doprinijeli ekonomskom razvoju regiona kroz održivo korišćenje i preradu ljekovitog bilja.
 

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

,,Granice koje spajaju”-Inicijativa za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori

May 19, 2023, 10:03 p.m.
𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐨 𝐨𝐬𝐧𝐚𝐳̌𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐢𝐡 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐳̌𝐞𝐧𝐚 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐯𝐨𝐣𝐜̌𝐢𝐜𝐚 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢 – 𝐄𝐊𝐎𝐒.

May 12, 2023, 5:12 p.m.