Header shape Header shape

DOKUMENTACIJA

ZVANIČNA DOKUMENTACIJA
NEVLADINOG UDRUŽENJA IMPULS NA JEDNOM MJESTU

Bilans uspjeha 2021

Bilans stanja 2021

Statut

Rjesenja o upisu u registar

Licenca Podgorica

Licenca Nikšić

Finansijski iskazi - bilans uspjeha (2)

Finansijski iskazi - bilans stanja (2)