Header shape Header shape

BIBLIOTEKA

ZVANIČNE PUBLIKACIJE
NEVLADINOG UDRUŽENJA IMPULS NA JEDNOM MJESTU

Procjena roditeljskih kapaciteta-priručnik za stručne radnike

Vodič za građane- Intervencije u krizi

ISTRAŽIVANJE I MAPIRANJE STARIJIH OSOBA SKLONIH DEMENCIJI I NJIHOVIH NJEGOVATELJA

Šta je demencija?

Kako postupati i brinuti se o osobama sa demencijom?

𝐄-𝐩𝐫𝐢𝐫𝐮𝐜̌𝐧𝐢𝐤 𝐳𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞: 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐬̌𝐤𝐚 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐚𝐦𝐚 𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐨𝐦 𝐢 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯𝐢𝐦 𝐩𝐨𝐫𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐚

Sadnja i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja s osvrtom na zaštitu biodiverziteta i životne sredine

Vodič za rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja konačni _Cobiss